چینی آموز

chiniamooz.com

همکاری با ما

گروه آموزشی چین آموز تصمیم بر آن دارد با توجه به گسترش نیاز به یادگیری زبان های مختلف در کشور و همچنین افزایش روز افزون علاقه مندان به زبان های مختلف.

و همچنین با توجه به مشکلات مختلف از جمله کمبود وقت و همچنین مسافت های زیاد تا آموزشگاه های مختلف و مشکلات آب و هوایی و… برای زبان آموزان

گروه چینی آموز از شما اساتید محترم که در هر کدام از زبان های خارجه مهارت تدریس را دارید دعوت به همکاری می کند.

تا بتوانیم آموزشگاه را به منزل دانشجویان برده تا لذت آموزش یک زبان خارجه را برای آنان دو چندان کنیم.

چینی آموز

chiniamooz.com

همکاری با ما

گروه آموزشی چین آموز تصمیم بر آن دارد با توجه به گسترش نیاز به یادگیری زبان های مختلف در کشور و همچنین افزایش روز افزون علاقه مندان به زبان های مختلف.

و همچنین با توجه به مشکلات مختلف از جمله کمبود وقت و همچنین مسافت های زیاد تا آموزشگاه های مختلف و مشکلات آب و هوایی و… برای زبان آموزان

گروه چینی آموز از شما اساتید محترم که در هر کدام از زبان های خارجه مهارت تدریس را دارید دعوت به همکاری می کند.

تا بتوانیم آموزشگاه را به منزل دانشجویان برده تا لذت آموزش یک زبان خارجه را برای آنان دو چندان کنیم.